Jak działa Draggan AI?

Jak działa Draggan AI?

Draggan Ai to nowa aplikacja, która umożliwia łatwe i realistyczne edytowanie zdjęć i obrazów za pomocą prostego klikania i przeciągania elementów na zdjęciu. To nie jest zwykła edycja zdjęć, ale tworzenie nowej rzeczywistości za pomocą sztucznej inteligencji.

Co to jest Draggan Ai?

Draggan Ai to interaktywny model GAN (Generative Adversarial Network), który został opracowany przez grupę badaczy z Google, Instytutu Maxa Plancka i MIT CSAIL. GAN to rodzaj sztucznej inteligencji, która składa się z dwóch sieci neuronowych: generatora i dyskryminatora. Generator ma za zadanie tworzyć nowe obrazy na podstawie danych wejściowych, a dyskryminator ma za zadanie oceniać, czy obrazy są prawdziwe czy fałszywe. W ten sposób GAN uczy się generować coraz lepsze i realistyczniejsze obrazy.

Aplikacja wykorzystuje GAN do interaktywnej manipulacji obrazem poprzez zaznaczanie i przeciąganie aktywnych punktów obrazu wskazanych przez użytkownika. Punkty czerwone to znaczniki uchwytu, punkty niebieskie to docelowe pozycje. Opcjonalnie użytkownik może użyć maski na obrazie (to ten jaśniejszy obszar), by określić region, który może być poddany modyfikacjom, piksele poza maską mają pozostać nienaruszone w stosunku do fotografii źródłowej.

Jak działa?

Draggan Ai działa w dwóch krokach: ruchu i generacji. W kroku ruchu, aplikacja wykorzystuje specjalną metodę śledzenia punktów, która pozwala na precyzyjne określenie położenia każdego piksela na obrazie po przesunięciu punktów uchwytu. W kroku generacji, aplikacja wykorzystuje GAN do stworzenia nowego obrazu na podstawie położenia pikseli i maski regionu. GAN używa funkcji straty opartej na ruchu i treści, która pomaga zachować spójność i jakość obrazu.

Aplikacja pozwala na manipulowanie różnymi kategoriami obrazów, takimi jak zwierzęta, samochody, ludzie czy krajobrazy. Użytkownik może zmieniać układ, pozy, kształty czy nawet wyrażenia twarzy na zdjęciach. Efekt jest imponujący i naturalny.

Draggan AI
Draggan AI

Dlaczego Draggan Ai jest rewolucyjny?

Draggan Ai jest rewolucyjny z kilku powodów:

  • Jest to pierwsza aplikacja, która umożliwia interaktywną kontrolę GAN poprzez przeciąganie punktów na obrazie.
  • Jest to aplikacja, która nie tylko edytuje zdjęcia, ale tworzy nowe obrazy za pomocą sztucznej inteligencji.
  • Jest to aplikacja, która zachowuje wysoką jakość i realistykę obrazów dzięki zaawansowanym metodom śledzenia punktów i funkcjom straty.
  • Jest to aplikacja, która ma wiele potencjalnych zastosowań w dziedzinach takich jak grafika komputerowa, sztuka cyfrowa czy edukacja.

Draggan Ai to nowa generacja narzędzi do modyfikacji obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To nie jest żadna edycja zdjęć – to kreacja nowej rzeczywistości.

Scroll to Top